Urinlækage, ufrivillig vandladning

Urininkontinens

Ved urininkontinens har man ufrivillig afgang af urin. Det kan enten skyldes en overaktiv blæremuskel eller en dårlig lukkemekanisme i urinrøret. Urininkontinens inddeles i forskellige typer: 

Stressinkontinens som er ufrivillig afgang af urin i forbindelse med hoste, nys, løft og anden fysisk aktivitet

Urgency - pludselig opstået, stærk bydende trang til at lade vandet, som vanskeligt kan udsættes

Urgency inkontinens er ufrivillig lækage af urin, umiddelbart forudgået af stærk bydende trang til at lade vandet (urgency)

Overaktiv blære syndrom inddeles i en "våd" og en "tør", hvor den tørre har den samme stærke vandladningstrang, men hvor man ikke har urininkontinens

Blandingsinkontinens er blandet stress og urgency inkontinens

 

Mange kvinder oplever ufrivillig vandladning (urinlækage, urininkontinens) under og efter graviditeten. For de fleste drejer det sig om forbigående gener, men for nogle kan dette blive et vedvarende problem. Man kan imidlertid selv gøre meget selv for at forebygge disse gener. Først og fremmest gennem bækkenbundstræning, men også ved at undgå overvægt.

Seite teilen: