Weiterbildungsbefugnisse

  • Chirurgie / FA Chirurgie / 24 Monate / LÄK Hamburg / WBO 2005 / Basis WB /
  • Chirurgie / FA Gefäßchirurgie / 48 Monate / LÄK Hamburg / WBO 05/ Spezieller Abschnitt-WB /
  • Chirurgie / FA Gefäßchirurgie / 48 Monate / LÄK Hamburg / WBO 2005 / Spezieller Abschnitt /

Seite teilen: